mapa witryny   


PO WIZYCIE PRZEDSTAWICIELI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI WYDZIAŁ PREWENCYJNY

W ramach współpracy z przedstawicielami struktur organizacyjnych działających na rzecz edukacji i postępowania z nieletnimi, nawiązałam kontakt z wydziałem prewencyjnym policji Komendy Miejskiej w Poznaniu. Z panią aspirant Izabelą Ludwicką, ustaliłyśmy spotkanie przedstawicieli policji z młodzieżą przebywającą w internacie, uczestniczącą w dokształcaniu zawodowym oraz młodzieżą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie.
Spotkanie takie odbyło się 8.03.2001, a którego tematem było: Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny. Jest to temat ogólny. Spotkanie odbyło się w trzech grupach, z trzema odrębnymi prelegentami.
Młodszy aspirant, pani Izabela Ludwicka omówiła z młodzieżą problem zagrożenia demoralizacją. Zostało zdefiniowane samo pojęcie człowieka zdemoralizowanego, określenie przestępstw i wiek od którego młodzież podlega odpowiedzialności sądowej. Co sad może brać pod uwagę orzekając wyrok, jakie mogą być czynniki łagodzące, oraz jaki wpływ na orzekanie kary ma opinia publiczna.
Kolejnym prelegentem był posterunkowa mgr Joanna Kwiecińska. Przedstawiła w jaki sposób i w jakich okolicznościach następuje werbowanie młodych ludzi do przynależności w różnego rodzaju sektach, oraz samej ich działalności. Wskazała jak można uniknąć wpływom ich szeroko stosowanych różnych technik manipulacyjnych, mających na celu wcielenie w swoje szeregi nowych członków. Podana została informacja dotycząca siedziby mogącej udzielić wszelkich danych o sektach. Jest to Dominikańskie Centrum Informacji o Sektach: tel. 852-31-34.
Ostatnim prelegentem był sierżant Wiesław Nowak który mówił o odpowiedzialności młodocianych za popełnione czyny pod wpływem działania narkotyków. Podana została krótka informacja statystyczna dotycząca ilości osób przyznających się do zażywania narkotyków, oraz osób deklarujących chęć spróbowania narkotyków. Prelegent wyjaśnił przebieg poszczególnych faz, od pierwszego kontaktu z narkotykami aż do momentu całkowitego uzależnienia się od nich. Szczególna uwaga została zwrócona na drogi, sposoby przeciwdziałania rozprowadzaniu narkotyków. Mówiący zwrócił uwagę na nowe przepisy jakim podlegają osoby rozprowadzające narkotyki, oraz nakłaniające do brania narkotyków. Największą instytucją zajmującą się terapią i zapobieganiem narkomani jest Monar mający swą siedzibę przy ulicy Marcinkowskiego w Poznaniu. Młodzież chcąca nawiązać kontakt z tą instytucją , może to zrobić poprzez pedagoga szkolnego.
Moim zdaniem takie spotkania powinny odbywać się częściej. Przypominają, uświadamiają lub często uczą w jaki sposób błądzący młody człowiek może wyrwać się z sideł czyhających niebezpieczeństw, wykorzystujących jego naiwność i niedoświadczenie, a czasem zagubienie w wirze codziennej rzeczywistości.

Aleksandra Zięciak

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl  

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja