mapa witryny   KALENDARIUM

ROKU SZKOLNEGO 2011/201229 czerwca 2012r.

WAKACJE

Czerwiec 2012r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Życzymy powodzenia absolwentom technikum klas: logistyk i architektura krajobrazu, szkoły policealnej dla dorosłych (technik logistyk) oraz absolwentom szkoły zawodowej.

Maj 2012r.
Czas egzaminu maturalnego

W bieżącym roku szkolnym do egzaminu maturalnego przystępują uczniowie dwóch klas technikum: logistycy oraz architektury krajobrazu, a także absolwenci Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. POWODZENIA !!!!!

13 kwietnia 2012r.

        Klasa II d ZSZ pod opieką nauczycieli, uczestniczyła w zorganizowanej przez Urząd Miejski w Mosinie, akcji sprzątania terenu przy wieży widokowej, sadzenia krzewów i drzew. Spotkaliśmy się na Pożegowie, przy wieży widokowej. Jak zwykle chętnych do pomocy nie brakowało. Po rozdzieleniu zadań, rozpoczęło się wielkie sprzątanie terenu wokół Glinianek oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia blisko 1500 krzewów i 100 drzew przekazanych przez Nadleśnictwo Konstantynowo i Wielkopolski Park Narodowy.
To właśnie poprzez takie wspólne działania możemy promować właściwe postawy ekologiczne i dbać o porządek w okolicy, w której mieszkamy. Dla uczniów były to również zajęcia w terenie, podczas których mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat gatunków drzew i krzewów, które zostały przewidziane do nasadzenia na terenie otaczającym wieżę widokową, obserwowania w jaki sposób przebiegają prace dotyczące kształtowania krajobrazu za pomocą roślin oraz jakie czynności należy wykonać przy nasadzeniach drzew i krzewów. Zakończeniem piątkowej akcji było ułożenie napisu Mosina z uczestników sprzątania i poczęstunek w postaci gorącej zupy.

4 kwietnia 2012r.

        Przeprowadziliśmy kolejny konkurs w ramach Międzygimnazjalnej Ligi, tym razem był to konkurs biologiczny, którego tematem były organizmy genetycznie modyfikowane ("GMO czy nie GMO? Oto jest pytanie!"). Wkrótce zamieścimy film przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Mosinie.

29 - 30 marca 2012r.

        Odbyła się Krajowa Konferencja Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, której organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Przedmiotem konferencji było tworzenie nowych programów nauczania w zawodach realizowanych na kursach teoretycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników w związku ze zmianami w kształceniu zawodowym wchodzącymi od września 2012r. W obradach wzięli udział dyrektorzy ODiDZ ze Szczecina, Brodnicy, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Wągrowca, Turku, Kalisza, Gostynina, Kluczborka, Olkusza, Gliwic i Jasła.
        Konferencję otworzył dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie pan Roman Samcik, wraz z panem Tomaszem Łubińskim - Wicestarostą Poznańskim, który w obszernym wystąpieniu scharakteryzował szkolnictwo ponadgimnazjale naszego powiatu oraz prace poczynione przez Zarząd Powiatu Poznańskiego na rzecz rozwoju jego bazy i infrastruktury. Szczególne zainteresowanie i uznanie wśród gości wzbudziły przedstawione działania dotyczące współpracy z zakładami pracy oraz Powiatowym Urzędem Pracy sprawiające, że absolwenci szkół zawodowych Powiatu Poznańskiego znajdują zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. W dyskusji, która wywiązała się po wystąpieniu wicestarosty, obecni dyrektorzy podkreślali systemowe i przemyślane działanie władz powiatu w rozwój szkolnictwa zawodowego na naszym terenie.
        Następnie dyrektor Leszek Jastrubczak (Zielona Góra) i wicedyrektor Paweł Zawieja (Mosina) przekazali zebranym wnioski z konferencji organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie i Kołobrzegu – „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji szkolnictwa zawodowego”. Ostatnia, najbardziej obszerna część obrad dotyczyła ustaleń, w ramach których Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w naszym kraju wdrażać będą reformę szkolnictwa zawodowego od nowego roku szkolnego.

19 marca 2012r.

Dzień Patrona Zespołu Szkół profesora Adama Wodziczki, połączony z obchodami Pierwszego Dnia Wiosny. Po powitaniu i sprawdzeniu obecności przez wychowawców klas, przeszliśmy do wyznaczonych sal na lekcje europejskie. Odbyły się one w dwóch blokach: Blok I “Praca w UE” i Blok II “Środowisko i ekologia”. Informacje i materiały uzyskane w czasie prezentacji zostały wykorzystane na zajęciach warsztatowych w klasach. Wykonane przez zespoły klasowe prace zostaną pokazane podczas obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole.
W ramach obchodów Dnia Patrona przeprowadzono także konkurs wiedzy o Parkach Narodowych i formach ochrony środowiska w Polsce.
Laureaci tego konkursu:
   I miejsce: Agnieszka Urbaniak z klasy IV b - technikum: architektura krajobrazu
   II miejsce: Łukasz Picz z klasy IIIa - technikum: logistyk
   III miejsce: Maria Michalak z klasy IV b - technikum: architektura krajobrazu
Grupa uczniów pod opieką pana Króla uporządkowała nagrobek profesora Wodziczki na poznańskim cmentarzu i złożyła wiązankę kwiatów.
Na zakończenie obchodów Dnia Patrona uczniowie pod opieką nauczycieli wyruszyli na wiosenny spacer na łąki nadwarciańskie, gdzie rozpaliliśmy ognisko, na którym piekliśmy kiełbaski.

17 marca 2012r.

Na wielofunkcyjnych boiskach sportowych przeprowadziliśmy turniej sportowy dla gimnazjalistów w ramach Międzygimnazjalnej Ligi. W rozgrywkach piłki siatkowej (dziewczęta), piłki nożnej (chłopcy) i sztafecie wahadłowej rywalizowały reprezentacje gimnazjów z Rogalina, Manieczek i nr 2 w Mosinie.

6 marca 2012r.

Przeprowadzone zostały zajęcia z aktywnych metod poszukiwania pracy i realiów panujących na współczesnym rynku pracy dla uczniów kończących naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Spotkania poprowadziła pani Karolina Kulczak doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Poznaniu we współpracy z panią Anną Małecką doradcą zawodowym naszego Zespołu Szkół. W warsztatach brali udział uczniowie z klas IIa, IIIb i IIId. Uczestnicy dowiedzieli się jak aktywnie i skutecznie poszukiwać pracy, na co zwracać uwagę szukając zatrudnienia, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i czego unikać, aby nie zaprzepaścić swojej szansy na wymarzoną pracę. Uczniowie zdobyli także wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron. Nauczyli się analizować swoje umiejętności i wykorzystywać je jako atut przy poszukiwaniu zatrudnienia. Podczas spotkania omówione zostały typy i zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, każdy uczeń otrzymał schematy omawianych dokumentów.

10 lutego 2012r.

Odbyła się kolejna edycja konkursu fizycznego w ramach Ligi Międzygimnazjalnej “Z fizyką za pan brat”. Wzięły w niej udział trzy gimnazja: Gimnazjum nr 2 z Mosiny, Gimnazjum z Rogalina i Gimnazjum nr 1 z Lubonia. Konkurs miał formę turnieju trzyosobowych drużyn, zadania konkursowe były zróżnicowane, od omówienia prezentowanego doświadczenia fizycznego, przez rozwiązywanie zadań, do odpowiedzi ustnych udzielanych na wylosowane pytania. Poziom wiedzy i umiejętności uczestników był bardzo dobry. Zwyciężyła drużyna z Gimnazjum nr 2 w Mosinie, II miejsce zajęło Gimnazjum z Rogalina, a III miejsce Gimnazjum nr 1 z Lubonia. Obecni w sali nauczyciele fizyki gorliwie kibicowali swoim uczniom. Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy wysokiego poziomu wiedzy.

20 stycznia 2012r.

Dzisiaj, na 100 dni przed maturą, uczniowie naszych klas ostatniego roku: III Liceum Ogólnokształcącego, IV Technikum (logistyk) i IV Technikum (architektura krajobrazu), bawili się na swoim balu studniówkowym.

11 stycznia 2012r.

Przeprowadziliśmy kolejny konkurs w cyklu Międzygimnazjalnej Ligi - fryzjerski „Karnawałowe show fryzur i makijażu”. Szczegóły znajdziecie w zakładce MIĘDZYGIMNAZJALNA LIGA.

19 grudnia 2011r.

Podsumowaliśmy szkolne konkursy, które w ostatnim czasie przeprowadzone zostały przez panie pracujące w bibliotece i świetlicy.
Oto rezultaty:
konkurs organizowany z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych:
     I miejsce: Julia Jastal i Dorota Trenda z kl. II a LO
     II miejsce: Julia Buchert z kl. II a ZSZ
konkurs organizowany z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości:
     I miejsce: Małgorzata Mamys z kl. III a LO
     II miejsce: Barbara Rutkowska z kl. II a ZSZ
     III miejsce: Katarzyna Mejza z kl. II a ZSZ
konkurs świąteczny, w kategorii stroik, organizowany z okazji Świąt Bożego Narodzenia:
     I miejsce: Ewelina Zimowska z kl. IV b TA
     II miejsce: Katarzyna Płócieniak z kl. IV b TA
     III miejsce: Katarzyna Osiecka z kl. IV b TA
Wyróżnienie: Agnieszka Ratajczak z kl. II a ZSZ


13 grudnia 2011r.

W ramach Międzygimnazjalnej Ligi przeprowadzony został, w naszym Zespole Szkół, finał konkursu historycznego „W antycznym kręgu. Historia Starożytnej Grecji i Rzymu”. W finale uczestniczyli uczniowie z gimnazjów z Lubonia (nr 1), Mosiny (nr 2) i Rogalina. Szczegółowe informacje publikujemy w zakładce Liga Międzygimnazjalna.

9 grudnia 2011r.

Łukasz Picz uczeń III klasy Technikum Logistycznego reprezentował naszą szkołę w II etapie Olimpiady Logistycznej. Uczestnicy zmierzyli się z testem wielokrotnego wyboru. przez 70 minut rozwiązywali test składający się z 25 pytań obejmujących między innymi tematykę: logistycznego łańcucha opakowań, planowania wielkości partii produkcyjnej oraz strategii Just In Time. Oprócz części merytorycznej pojawiły się również zadania dotyczące obliczania zapasu zabezpieczającego. III etap Olimpiady to już finał, w którym nasza szkoła uczestniczyć nie będzie ale gorąco kibicujemy szczęśliwym finalistom, gdyż przed nami kolejna próba – udział w V edycji przedsięwzięcia – już za rok.
Gratulujemy naszym uczestnikom etapu I oraz Łukaszowi, który zmagał się z pytaniami etapu II oraz życzymy cierpliwości w oczekiwaniu na kolejną edycję.

9 grudnia 2011r.

     W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych zawodach sportowych rangi powiatowej i rejonowej. Głównym organizatorem tych imprez było Szkolne Zrzeszenie Sportowe „Wielkopolska” powiatu poznańskiego.
Uczniowie naszej szkoły osiągnęli kilka znaczących sukcesów sportowych.
W Mistrzostwach Rejonu Poznań Zachód w lekkiej atletyce Krzysztof Przybysz zajął II miejsce w biegu na 110m przez płotki.
W mistrzostwach Powiatu w lekkiej atletyce:
     - Tomasz Bejer zajął I miejsce w biegu na 100m,
     - Mateusz Rychel zajął III miejsce w biegu na 100m
     - Adrian Barłożyk zajął III miejsce w biegu na 200m,
     - Maciej Barański zajął IV miejsce w biegu na 1500m,
W Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym Marcin Gierek zajął II miejsce, a zespół w składzie: Marcin Gierek, Maciej Barański, Rafał Stachowiak, zajął IV miejsce.
W Mistrzostwach Powiatu w piłce koszykowej dziewcząt, zespół w składzie: Sara Kujawiak, Żaneta Duszyńska, Patrycja Wekwert, Anna Mazurczak, Marta Pluta, Julia Kimel, Beata Kowalska, Magdalena Banaszak, Zuzanna Pietrzak, zajęły III miejsce.
Uczniowie naszej szkoły brali również udział:
     - w Mistrzostwach powiatu w piłce ręcznej dziewcząt zajęły IV miejsce,
     - w Mistrzostwach powiatu w piłce ręcznej chłopców zajęli IV miejsce,
     - w Mistrzostwach powiatu w piłce siatkowej dziewcząt zajęłyIV miejsce,
     - Mistrzostwach powiatu w halowej piłce nożnej zajęli V miejsce,
     - Mistrzostwach powiatu w piłce siatkowej chłopców zajęli VIII miejsce.
Byliśmy także organizatorami Mistrzostw Powiatu w piłce siatkowej chłopców, które odbyły się 17.XI.2011 w Hali OSIR w Mosinie. W hali tej dzięki przychylności Pana Waldemara Demutha organizujemy zawody sportowe już od wielu lat, odnosząc sukcesy organizacyjne i sportowe.

1 grudnia 2011r.Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS w naszej szkole zorganizowano tydzień akcji profilaktyczno – edukacyjnej.
W ramach akcji happeningowej uczniowie zapoznali się z ekspozycją tematyczną, otrzymali ulotki, broszury, rozwiązali testy, uczestniczyli w spotkaniach z paniami: pielęgniarką i pedagogiem.

22 listopada 2011r.

Wystartowała dziewiąta edycja Międzygimnazjalnej Ligi.
Dzisiaj gościliśmy uczniów z pięciu gimnazjów, którzy wzięli udział w finale konkursu biblijnego „Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary”- w głąb Dziejów Apostolskich. Atmosfera konkursu była bardzo pozytywna, wszyscy uczestnicy napisali prace na wysokim poziomie. Na naszej stronie internetowej (tutaj) można spróbować swoich sił i zajrzeć do testów oraz prezentacji multimedialnej.

16 listopada 2011r.

Uczniowie naszego Zespołu Szkół wzięli udział w uroczystości "Pasowania na ucznia I klas" (zawody: cukiernik, piekarz, kucharz małej gastronomii i sprzedawca), która odbyła się siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

23 października 2011r.

W Poznańskiej Farze pod patronatem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej odbyła się ceremonia pasowania na czeladnika. W ceremonii tej uczestniczyli absolwenci, którzy ukończyli naukę zawodu i zdali egzamin czeladniczy z wyróżnieniem.
Absolwentką Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie, która zdała egzamin czeladniczy z wyróżnieniem była Katarzyna Jankowska. Naukę zawodu ukończyła w Zakładzie Fryzjerskim pod kierunkiem Pani Ewy Fiołki. Również egzamin czeladniczy zdał z wyróżnieniem, a był uczniem naszej szkoły, Mateusz Watras. Naukę zawodu ukończył w Salonie Fryzjerskim pod kierunkiem Pani Beaty Ratajczak.

21 października 2011r.

Rozpoczęła się IV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Hasło IV edycji Olimpiady brzmi: „Opakowania w systemach logistycznych”. Patronem merytorycznym i honorowym została Polska Izba Opakowań.
Już od września, pod opieką p. Beaty Zakrzewskiej uczniowie przygotowywali się do „starcia” ze swoimi rówieśnikami i zweryfikowania swojej wiedzy z zakresu wybranego zawodu.
W I etapie Olimpiad wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Żaneta Duszyńska, Łukasz Picz, Michał Ratajczak, Dawid Ignasiak (wszyscy z kl. III TL) oraz Maciej Tim, Piotr Gołębiowski, Kazimierz Stankowiak (kl. IV TL).
Do etapu drugiego Olimpiady, który będzie miał miejsce w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu już 9 grudnia, zakwalifikował się Łukasz Picz z klasy III Technikum Logistycznego, osiągając wymaganą liczbę punktów.
Pozostali uczestnicy uzyskali również zadowalające wyniki, jednak nie wystarczające, aby dostać się do etapu II. Jednak nie zniechęciło ich to do podjęcia rywalizacji za rok.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy wyników, które są podstawą do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.

21 października 2011r.

Grupa uczniów naszego Zespołu Szkół, wraz z p. D. Woźniak i p. K. Derengowskim, uczestniczyli w Drzwiach Otwartych organizowanych w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Organizatorem było Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, przy współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.
Zaprezentowaliśmy ofertę edukacyjną naszego Zespołu Szkół, wzięliśmy udział w konkursach zawodowych, mogliśmy uzyskać informacje o możliwości odbywania praktyk, staży i studiów za granicą, a także podejmowania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach unijnych.15 października 2011r.

Klasa p. B. Zakrzewskiej (III Technikum - logistycy) bawiła się na połowinkach, których hasłem wywoławczym było EURO 2012. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z dzisiejszej zabawy - (tutaj)

14 października 2011r.

Dzień Edukacji Narodowej w naszym Zespole Szkół widziany okiem fotoreportera - (zdjęcia tutaj)

1 października 2011r.

Odbyła się wycieczka szkolna do Parku Linowego w Korzonkowie. Uczniowie klasy I i III Technikum Logistycznego zmierzyli się z najdłuższym torem linowym. Trasa wynosiła ponad 1 km na wysokości około 20 metrów. Młodzież miała okazję sprawdzić swoją kondycję i zakosztować dobrej zabawy. Organizatorem spotkania był p. K. Pietrzak, a opiekę nad młodzieżą sprawowały również – p. E. Pietrzak i p. B. Zakrzewska. - (zdjęcia tutaj)

29 września 2011r.

Nasi uczniowie wzięli udział w VI edycji Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego Mosina 2011, organizowanego przez Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe oraz Mosiński Ośrodek Kultury. Uczestnicy turnieju wykonywali prace na temat: ”Tajemniczy ogród”.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Ewelina Zimowska (kl. IVb Technikum - architektura krajobrazu) zajęła I miejsce, Sandra Gierczyk (kl. IVb Technikum - architektura krajobrazu) – II miejsce, a Karolina Kropacz (kl. IIIa Liceum Ogólnokształcące) zajęła miejsce III.

18 września 2011r.


Odszedł do Pana nasz kolega, uczeń klasy IId ZSZ, Maciej Nosek. Zapamiętamy go jako świetnego kolegę, chętnie służącego każdemu pomocą, człowieka żyjącego pełnią życia, z dużym poczuciem humoru i z głową wypełnioną planami na przyszłość. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i wspomnieniach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...

17 września 2011r.

klasa IV A Technikum Logistycznego, słuchacze Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wraz z wychowawcą K. Gołowacz uczestniczyli w wycieczce integracyjnej, która odbyła się Średzką Koleją Wąskotorową na trasie Środa Miasto - Zaniemyśl - Środa Miasto.
Ochotnicy wycieczkę rozpoczęli już o 300. Rozpalali parowóz. Potem były manewry stacyjne, przygotowania składu, nawęglanie, wodowanie. Wyjechaliśmy... Na koniec imprezy, wytrwali, głodni i zmęczeni pochłanialiśmy grochówkę z wkładką.
Koleje wąskotorowe są bardzo szczególnym rodzajem kolei żelaznych. Już samo słowo "ciuchcia" budzi pozytywne skojarzenia. Przywodzi na myśl romantykę dawnych podróży i szczególny charakter maleńkich stacyjek. Różnica między nimi a kolejami normalnotorowymi na pozór ogranicza się jedynie do kilkudziesięciu centymetrów brakujących w rozstawie szyn. W rzeczywistości węższy tor powoduje zmniejszenie rozmiarów lokomotyw, wagonów, stacji. Mniejsze są też odległości i prędkości. Wydaje się, że nawet czas płynie wolniej...8-9 września 2011r.

Nasi uczniowie wzięli udział w Poznańskim Salonie Maturzystów PERSPEKTYWY 2011, który odbywał się w Centrum Wykładowo-Kongresowym Politechniki Poznańskiej. W czasie tegorocznego Salonu Ministerstwo Obrony Narodowej promowało służbę przygotowawczą, którą młodzi ludzie mogą odbyć w czasie studiów oraz służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych. Z kolei Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego prezentowało wiedzę o tej instytucji i zachęcało młodzież do aktywnego udziału w życiu politycznym zjednoczonej Europy. Każdy z uczestników miał okazję wziąć udział w unikatowym badaniu - Portrecie Maturzysty.
     
     

1 września 2011r.

Rozpoczyna się szkoła. Przedstawiamy wam zdjęcia z uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012: (tutaj)

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja