11 kwietnia 2024r.

Kolejny sukces hotelarzy z Wodziczki


     Nasi hotelarze odnoszą kolejny sukces – zdali egzamin zawodowy na bardzo wysokim poziomie!
Tak samo jak logistycy nasi hotelarze trzymają bardzo wysoki poziom.
Poznaliśmy już wyniki egzaminów zawodowych logistyków z sesji Zima 2024, a teraz czas na hotelarzy.
Do egzaminu w kwalifikacji HGT. 06 – Realizacja usług w recepcji przystąpiło 21 uczniów. Wszyscy zdali część pisemną egzaminu HGT.06 - czyli mamy 100% wynik egzaminu i prawie wszyscy z małymi wyjątkami, część praktyczną. W sumie egzamin zdało 90 % uczniów. Średni wynik w części pisemnej wynosi – 76,76% (próg zdawalności 50%). Należy tutaj zaznaczyć, że 90% wynik uzyskało w tej części 6 zdających.
Natomiast średni wynik w części praktycznej – 91,05% (próg zdawalności 75%). Należy zaznaczyć, że 4 uczniów uzyskało z tej części egzaminu 100%.
Sukces naszych hotelarzy jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w naszej szkole, zaangażowania uczniów i nauczycieli. Gratulujemy naszym hotelarzom bardzo wysokich wyników egzaminów zawodowych i życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym.
Marzena Adamczak

hotelarz
Mosina - Zespół Szkół - Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja