19 marca 2024r.

Gościliśmy niemieckich nauczycieli


     Gościliśmy niemieckich nauczycieli, którzy zawitali do naszej szkoły w ramach realizowanego, przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, projektu Erasmus+ „Edukacja zawodowa bez granic – Berufsbildung ohne Grenzen” skierowanego do nauczycieli szkół zawodowych z powiatu neuruppińskiego. W trakcie spotkania z dyrektorem Zespołu Szkół zapoznani zostali z polskim systemem kształcenia zawodowego, poznali naszą szkołę. Następnie spotkali się z nauczycielami i wzajemnie wymienili swoje doświadczenia w pracy dotyczącej kształcenia zawodowego. Uczestniczyli także w lekcji jednej z klas hotelarskich, po której długi czas spędzili na rozmowach z naszymi uczniami. Celem wizyty niemieckich nauczycieli było zainicjowanie wspólnych projektów dotyczących wymiany z polskimi nauczycielami, a także uczniów w kształceniu zawodowym.

wizyta wizyta wizyta wizyta wizyta wizyta wizyta wizyta wizyta
Mosina - Zespół Szkół - Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja