15 listopada 2023r.

Gry planszowe. Dlaczego warto w nie grać?
Zajęcia w internacie


     Pomimo rozwoju technologii i wzrostu popularności gier wideo, planszówki nie tracą swojego uroku.
Gry planszowe to doskonały sposób spędzania czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi. Są doskonałym narzędziem do budowania interakcji między graczami i tworzenia trwałych więzi społecznych, niezależnie od wieku i doświadczenia. Zachęcają do bezpośredniego kontaktu między graczami. Nie ma tu miejsca na anonimowość, a uczestnicy mają okazję obserwować reakcje i emocje innych graczy na żywo i na bieżąco. To nie tylko uczy lepszej komunikacji, ale też rozwija umiejętności słuchania, wyrażania swoich myśli i rozumienia punktu widzenia innych osób. Podczas rozgrywki dążymy do osiągnięcia wspólnego celu lub zwycięstwa. To buduje poczucie wzajemnego wsparcia. Niezależnie od tego, czy wygrywamy, radość z sukcesu lub nauka na porażce jest doświadczeniem. Gry planszowe stanowią doskonałe pole do rozwoju umiejętności społecznych. Podczas rozgrywki gracze muszą współpracować, negocjować, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy. Te umiejętności są niezbędne w życiu codziennym i pracy. Gry planszowe uczą, jak skutecznie komunikować się, podejmować wspólne decyzje, radzić sobie z konfliktami i szanować poglądy innych osób. Dlatego wartością dodaną planszówek jest możliwość rozwijania tych umiejętności w przyjaznej i zabawowej atmosferze. Ponadto gry planszowe uczą skupienia, koncentracji, logicznego myślenia, planowania strategii, kreatywności, umiejętności matematycznych, rozwijania fantazji i wyobraźni, zdobycia nowych informacji.
Małgorzata Lossy

planszówki planszówki planszówki planszówki planszówki planszówki planszówki planszówki planszówki planszówki planszówki planszówki planszówki planszówki planszówki planszówki
Mosina - Zespół Szkół - Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja