25 października 2023r.

Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego
Nagrody Starosty Poznańskiego


     Podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu wicestarosta poznański, pan Tomasz Łubiński wraz z przewodniczącym Rady Powiatu, panem Piotrem Burdajewiczem, wręczyli stypendia uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat poznański, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym. Warunkiem koniecznym do otrzymywania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki minimum 5,0. Stypendium przyznawane jest na czas roku szkolnego (od września do czerwca) w wysokości 300 zł netto, co miesiąc.
Stypendia otrzymali, uczennice i uczniowie naszej szkoły: Roksana Deska z kl. I a TL, Nikola Owczarczak z kl. IV a TL oraz Lena Cichowska, Oliwia Łukasik, Dominika Nowaczyńska, Alicja Rapinczuk, Aleksandra Rożek i Aleksandra Szaj z klasy V c TH , a także Szymon Kałużny z kl. III a TL.
Pan wicestarosta wręczył również nagrody Starosty Poznańskiego, uczniom Branżowej Szkoły I stopnia, za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie. Nagrodę otrzymał Emanuel Grzybowski z klasy II b BSIs. Gratulujemy !!!

stypendium

nagroda
Mosina - Zespół Szkół - Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja