23 - 24 października 2023r.

Porozmawiajmy - profilaktyka zdrowia psychicznego.


     Świat, w którym potrzeby są dostrzegane, w którym jest czas na uważne słuchanie siebie i innych, gdzie zamiast przemocy i agresji jest dialog, zaufanie i gotowość do budowania porozumienia uwzględniającego każdą jednostkę… Okazuje się, że kluczem do takiego świata jest porozumienie bez przemocy. Dzisiejsze warsztaty miały za zadanie uświadomić młodzieży, że porozumienie bez przemocy, to nie jedynie rodzaj komunikacji, sposób patrzenia na świat czy jednakowe traktowanie potrzeb swoich i innych ludzi. To przede wszystkim metoda oparta na bezprzemocowych relacjach, które ułatwiają współdziałanie. Dzięki stosowaniu porozumienia zbudowanego na wzajemnym szacunku, świat wokół nas ma szansę stać się bardziej przyjazny. Umiejętność słuchania i właściwego formułowania komunikatów, odpowiedni dobór słownictwa to podstawa porozumienia pokojowego i życzliwego, budującego w konsekwencji dobre relacje na wielu płaszczyznach życia jednostki.
Młodzież uczestnicząca w warsztatach niewątpliwie udoskonaliła umiejętności takie jak: nazywanie i rozumienie własnych emocji i potrzeb, słuchanie i empatyczne budowanie kontaktów z rówieśnikami i opiekunami, wyznaczanie granic i troski o siebie nawzajem, budowanie odpowiedzialności za siebie i swoje postępowanie w stosunku do innych w przyszłości, a także akceptowanie i szanowanie odmienności i różnorodności. Wykład połączony z elementami zabawy zyskał uwagę i całkowite zaangażowanie ze strony biorących w nim udział uczniów.

warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty
Mosina - Zespół Szkół - Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja