mapa witryny   


Projekt „Obsługa tablicy interaktywnej i tworzenie ćwiczeń multidydaktycznych”

Projekt „Nauczyciel - Specjalista ds. ICT” realizowany w ramach Priorytetu IX -Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Grupa nauczycieli naszego Zespołu Szkół uczestniczy w zajęciach „Obsługa tablicy interaktywnej i tworzenie ćwiczeń multidydaktycznych” w ramach których poznają:

  • zasady przygotowania i sterowania pracy tablicy interaktywnej,
  • obsługa gotowych programów dostarczanych z tablicą interaktywną do przygotowania materiałów na lekcje,
  • arkusz kalkulacyjny,
  • edytor tekstu,
  • Power Point i tablica interaktywna,
  • ćwiczenia interaktywne,
  • tworzenie własnych programów i ćwiczeń do tablic interaktywnych.
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl  

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja