"Uczniowie szkół zawodych - rynek pracy na Was czeka"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

O projekcie

Projekt „Uczniowie szkół zawodowych – rynek pracy na was czeka”, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Okres realizacji Projektu: od 1 września 2010r. do 30 czerwca 2012r.
Projekt kierowany jest do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum.
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych:

 • język polski;
 • język angielski;
 • język niemiecki;
 • matematyka;
 • przedsiębiorczość;
 • walory kuchni różnych narodów;
 • promocja zdrowego stylu życia;
 • prezentacja własnej firmy w sieci internetowej;
 • laboratorium do planowania przepływów materiałowych przez systemy magazynowe.

W ramach projektu są organizowane spotkania z pracodawcami oraz specjalistyczne praktyki w firmach. Przeprowadzane są także spotkania z psychologiem i pedagogiem.

 

Cel główny projektu:

Modernizacja i dostosowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy oraz podniesienie zdolności uczniów szkół objętych wsparciem poprzez zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, do dalszej edukacji i przyszłego zatrudnienia w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.

 

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie dodatkowych zajęć z zakresu przedmiotów zawodowych przygotowujących uczniów do wymagań stawianych przez aktualny rynek pracy;
 • złagodzenie problemów psychologiczno-pedagogicznych wśród uczniów grupy problemowej,
 • zwiększenie kwalifikacji zawodowych i pogłębienie umiejętności umożliwiających podjęcie pracy;
 • rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół objętych wsparciem (ICT i języki obce, matematyka);
 • pogłębianie współpracy z pracodawcami oraz nawiązanie nowych kontaktów z sektorem MSP województwa wielkopolskiego

Projekt zakłada dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, oraz praktyki zawodowe, opiekę psychologiczną i doradztwo pedagogiczne.
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie