ZS MosinaZapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Jesteśmy placówką nowoczesną, w której dysponujemy wysoko rozwiniętą bazą techniczną (trzy pracownie komputerowe PC, pracownia językowa, ogólnodostępny, bezprzewodowy dostęp do Internetu, Multimedialne Centrum Informacji, projektory multimedialne, rzutniki foliogramów, bogata videoteka, obszerny zestaw komputerowych programów multimedialnych, itp.). Obecnie w naszym Zespole Szkół kształcą się uczniowie w Techmikum (w zawodach: technik logistyk, technik hotelarstwa), Branżowej Szkole I Stopnia. Nasi nauczyciele gwarantują wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć i przygotowanie do podjęcia dalszego kształcenia w szkołach wyższych, policealnych, liceach lub technikach uzupełniających. Ponadto w Zespole Szkół działa Fundacja Stypendialna im. A. H. Dziatkowiaków, której celem jest ustanowienie i przyznanie stypendium dla absolwenta Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Mosinie w wysokości nie mniej niż 800 zł miesięcznie przez cały okres studiów wyższych.
     Proponujemy absolwentom szkół podstawowych kontynuację nauki w następujących szkołach:
     Technikum,      Branżowej Szkole I Stopnia Natomiast absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oferujemy kontynuację nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych.
Wszystkim, którzy mieliby problemy z codziennym dojeżdżaniem na zajęcia proponujemy zamieszkanie w szkolnym internacie mieszczącym się przy budynku Zespołu Szkół.
Z kolei osobom dorosłym, legitymującym się zasadniczym wykształceniem zawodowym oferujemy kontynuację nauki w Liceum Ogólnokształcący dla dorosłych.
Ponadto wszystkich, którzy ukończyli Liceum Ogólnokształcące lub Liceum Profilowane zachęcamy do zdobywania kwalifikacji zawodowych w Szkole Policealnej dla dorosłych.

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja