mapa witryny   


Projekt „Nowoczesna Szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego”

Projekt „Nowoczesna Szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego”, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
Projekt zakwalifikowany został do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy, który jest Instytucją Pośredniczącą zatwierdzającą wnioski na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Przyjęty projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2011 do 30 czerwca 2012 roku. Jest skierowany do nauczycieli, dyrektorów, księgowych oraz pozostałych pracowników administracyjnych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie, Zespole Szkół w Bolechowie, Zespole Szkół w Rokietnicy, Zespole Szkół w Mosinie, Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Mosinie, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Działania projektu obejmują 91osób: 70 nauczycieli oraz 21 pracowników administracyjnych placówek oświatowych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu poznańskiego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.Pełną informację dotyczącą projektu można przeczytać tutaj .....

Plakat dotyczący projektu pobierz tutaj ...Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl  

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja