DOSTOSUJ
A      A +    A++

Kolor tła:  

Kolor tekstu     

Powrót  
mapa witryny   40 lat Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki

Słowo dyrektora


       40 lat działalności naszej szkoły, jak każdy jubileusz, skłania do wspomnień i refleksji, jest też okazją do podsumowania jej wieloletniej działalności. Czas zatarł pewne fakty, zmieniali się ludzie, zmieniały się formy i metody nauczania pozostała jednak szczególna atmosfera polegająca na bezustannym wyznaczaniu coraz to nowych celów do osiągnięcia. Było ich całkiem sporo, ale w myśl maksymy: „... nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, że osiągnię¬cie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie". - wyznaczaliśmy następne, gdyż szkoła bez celów do osiągania nie ma racji bytu. Przyglądając się dziejom naszej szkoły na przestrzeni 40 lat, nie sposób nie wspomnieć o ludziach, których nazwiska są nierozłącznie związane z historią powstania i działania placówki, jej rozwoju i osiągnięć. Staraliśmy się dotrzeć do danych zgromadzonych w naszym archiwum i stworzyć w miarę rzetelny wykaz tych, którzy tworzyli naszą historię, a których nazwiska znajdą Państwo w dalszej części tej publikacji.
        Przyglądając się dziejom naszej szkoły na przestrzeni 40 lat, nie sposób nie wspomnieć o ludziach, których nazwiska są nierozłącznie związane z historią powstania i działania placówki, jej rozwoju i osiągnięć. Staraliśmy się dotrzeć do danych zgromadzonych w naszym archiwum i stworzyć w miarę rzetelny wykaz tych, którzy tworzyli naszą historię, a których nazwiska znajdą Państwo w dalszej części tej publikacji.
       Niewątpliwie istotny wpływ na wizerunek szkoły mieli poszczególni dyrektorzy kierujący nią przez miniony okres czasu. Miałem szczęście współpracować z wszystkimi dyrektorami kierującymi naszą szkołą od samego początku. Każdy z nich wnosił do atmosfery naszej placówki coś nowego, charakterystycznego dla czasu, w którym kierował tą instytucją. Myślę, że i mój dziesięcioletni okres kierowania naszą szkołą wniósł niemało do jej charakterystyki i rozwoju. Pracując jako nauczyciel oraz pełniąc funkcję dyrektora, starałem się postępować według maksymy: „mądry jest ten, kto potrafi uczyć się od każdego napotkanego człowieka". W myśl tej zasady po każdej lekcji zadawałem sobie pytanie, czy ja się też na tej lekcji czegoś nauczyłem?
       Jeśli odpowiedź była twierdząca, to znaczyło, że lekcja nie była stracona. Pracując z uczniami, rodzicami i nauczycielami starałem się pamiętać także o pewnej myśli, a mianowicie: "Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem". Tę myśl miałem zawsze na uwadze, kiedy podejmowałem różne decyzje, dotyczące spraw istotnych dla ludzi, z którymi się stykałem. Przepraszam za zbyt osobiste być może refleksje, ale tak się składa, iż jubileusz naszej szkoły zbiega się z jubileuszem mojego kierowania tą placówką, a także z blisko trzydziestoletnim okresem mojej pracy tutaj - co mimo woli skłania do pewnych przemyśleń.
        Oczywiste jest jednak to, że Szkoła to przede wszystkim uczniowie, rodzice i pracownicy. To dzięki nim tworzyła się 40-letnia historia, której dziś jesteśmy świadkami. Mam nadzieję, że wielu absolwentów jest dumnych z tego, że ukończyli właśnie naszą szkołę. Dlatego w tym miejscu czuję potrzebę i obowiązek złożenia wyrazów wdzięczności i szacunku wszystkim pracownikom, uczniom, rodzicom i absolwentom Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie.

DYREKTOR    
mgr inż. Roman Samcik

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.plWitrynę redaguje: Paweł Zawieja