mapa witryny   


Projekt „Czas Zawodowców – Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe”

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Realizację projektu powierzono Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Partnerem w projekcie jest Politechnika Poznańska. Projekt ten stanowi rozwinięcie realizowanego w ostatnich latach przedsięwzięcia pod nazwą „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”, którego istotą było opracowanie innowacyjnego systemu zbierania i monitorowania kompetencji oraz umiejętności zawodowych w odniesieniu do rynku pracy. Projekt systemowy, którego okres trwania przewidziano od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2015 r., ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez takie działania jak:

  1. organizację praktyk i staży dla uczniów w wielkopolskich przedsiębiorstwach,
  2. utworzenie na potrzebę realizacji praktyk dwóch laboratoriów na terenie województwa wielkopolskiego wraz z opracowaniem nowatorskich programów praktyk,
  3. stworzenie, rozwój i upowszechnienie Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  4. opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika w 35 szkołach,
  5. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w oparciu o wypracowane programy kształcenia,
  6. realizację zajęć dodatkowych dla uczniów w oparciu o opracowane programy kształcenia,
  7. wyposażenie szkół w dodatkowe narzędzia i materiały dydaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ICT.

W całym przedsięwzięciu weźmie udział przynajmniej 50 szkół, w tym w 35 zostanie wprowadzone kształcenie modułowe. Praktykami i stażami zostanie objętych 7330 uczniów i uczennic wielkopolskich szkół zawodowych i technikum, kształceniem modułowym przynajmniej 1 840 osób. Wyposażenie laboratoriów zostanie przygotowane w ścisłej współpracy z wielkopolskimi przedsiębiorcami, tak by zapewnić jak największą jakość realizowanym praktykom. Łącznie projektem zostanie objętych blisko 10 tysięcy osób. W ramach projektu zostaną opracowane innowacyjne programy kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika. Wdrożenie takiej formy nauczania zapewni wyższą skuteczność kształcenia a jednocześnie spowoduje zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych wielkopolskich szkół względem szkół w innych regionach europejskich.
Aktualne badania i analizy dotyczące kształcenia zawodowego w Wielkopolsce wskazują duże zapotrzebowanie na rynku pracy na takie zawody jak: technik logistyk, technik mechatronik, technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik informatyk i technik handlowiec. Uczniowie Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie od 2012 roku są sukcesywnie zaznajamiani z platformą internetową w ramach projektu: Czas zawodowców, mają możliwość zarejestrowania się w systemie, który pozwala na znalezienie pracy, praktyk i staży. W ramach realizowanych zadań projektu uczniowie szkół zawodowych otrzymują aktualną, krótką i treściwą informację o pożądanych przez pracodawców kompetencjach, natomiast pracodawcy pozyskują zindywidualizowaną informację o pracownikach z odpowiednimi kompetencjami.
W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klasy III technikum w zawodzie technik logistyk uczestniczyć będą w laboratorium logistycznym na terenie Politechniki Poznańskiej w Poznaniu w terminie 14.04.2014 – 18.04.2014.
W kolejnym roku szkolnym uczniowie klasy II technikum w zawodzie technik logistyk również odbędą swoje praktyki zawodowe w laboratorium logistycznym na terenie Politechniki Poznańskiej, natomiast przyszli hotelarze z obecnej klasy I będą mogli poznać tajniki wybranego zawodu podczas praktyk zawodowych zorganizowanych w ramach tego projektu.Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl  

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja